Chia sẻ theme WPLMS v3.8 – Learning Management System for WordPress

Chia sẻ theme WPLMS v3.8 – Learning Management System for WordPress
Chia sẻ theme WPLMS v3.8 – Learning Management System for WordPress

WPLMS là một hệ thống quản lý học tập cho WordPress. Đây là một chủ đề WordPress học tập điện tử để quản lý khóa học, người hướng dẫn và quản lý sinh viên bằng cách sử dụng mà bạn có thể tạo và bán các khóa học trực tuyến của mình.

DEMO AND DOWNLOAD
DEMO
DOWNLOAD
DOCUMENT
NONE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here