Chia sẻ theme Jack Well v1.0 – Elections Campaign & Political WordPress

Chia sẻ theme Jack Well v1.0 – Elections Campaign & Political WordPress
Chia sẻ theme Jack Well v1.0 – Elections Campaign & Political WordPress

Jack Well – chủ đề chính trị WordPress mạnh mẽ, đáp ứng và hợp thời trang. Đó là một giải pháp tuyệt vời cho chính trị gia, nhà lãnh đạo chính trị hiện đại, nhà hoạt động, chiến dịch bầu cử, chính trị đương đại. Ngoài ra, nó hoạt động cho các phong trào xã hội, đảng chính trị hoặc trang web ứng cử viên cá nhân, đánh giá chính trị, cũng như bất kỳ trang web tổ chức phi lợi nhuận. Nó bao gồm các chủ đề quan trọng: nhân quyền, từ thiện, tình nguyện viên, chủ tịch, quốc hội, chính phủ, gây quỹ, chính sách, hội nghị sự kiện, lời chứng thực của cử tri, chính trị, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ và ưu tiên. Ngoài ra nó là tuyệt vời cho: blog chính trị, blog xã hội, tin tức chính trị và tạp chí chính trị.

DEMO AND DOWNLOAD
DEMO
DOWNLOAD
DOCUMENT
NONE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here