Chia sẻ theme Louvre v1.0.7 – Minimal Magazine & Blog WordPress

Chia sẻ theme Louvre v1.0.7 – Minimal Magazine & Blog WordPress
Chia sẻ theme Louvre v1.0.7 – Minimal Magazine & Blog WordPress

Louvre v1.0.7 là một Tạp chí tối thiểu đáp ứng cao cấp và chủ đề Blog WordPress. Chủ đề này cung cấp một mẫu đẹp và thanh lịch hoàn hảo để tạo trang web chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Chủ đề Tích hợp menu lớn, bố cục 12 cột, biểu mẫu liên hệ với các trường tùy chỉnh, bài đăng tùy chỉnh như video, thư viện, danh mục đầu tư, thanh trượt và nhiều hơn nữa, giúp bạn dễ dàng phân loại nội dung của mình và hiển thị nội dung một cách đẹp mắt.

DEMO AND DOWNLOAD
DEMO
DOWNLOAD
DOCUMENT
NONE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here