Chia sẻ theme Click Mag v3.0 – Viral News & Magazine WordPress

Click Mag v3.0 là chủ đề WordPress tạp chí / blog duy nhất mà bạn cần để tối đa hóa số lần nhấp và khiến khách truy cập tràn vào trang web của bạn. Từ các tùy chọn chia sẻ xã hội khác nhau, các bài đăng theo xu hướng, tiếp xúc quảng cáo tối đa, tối ưu hóa SEO và thiết kế hấp dẫn, chủ đề Click Mag sẽ mang lại trải nghiệm người dùng và nhấp chuột tốt nhất cho bất kỳ chủ đề WordPress nào bạn từng sử dụng.

Chia sẻ theme Click Mag v3.0 – Viral News & Magazine WordPress
Chia sẻ theme Click Mag v3.0 – Viral News & Magazine WordPress
DEMO AND DOWNLOAD
DEMO
DOWNLOAD
DOCUMENT
NONE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here