Chia sẻ Theme Blu v1.4 – A Beautiful Theme for Businesses and Individuals WordPress

Blu Theme dễ sử dụng, không yêu cầu kiến thức lập trình. Bản quản trị giao diện dễ điều khiễn, rõ ràng, thao tác đơn giản. Có hơn 20 mẫu demo trang chủ bên trong giao diện sau khi cài đặt để dễ lựa chọn. Chứa các tùy chọn kiểu chữ mở rộng; Tiện ích Instagram Feed; Tiện ích Twitter Feed; Tiện ích Danh sách Blog; Tiện ích Biểu tượng xã hội; Shortcode biểu ngữ; Masonry Gallery shortcode. Tốc độ của giao diện tốt.

Chia sẻ Theme Blu v1.4 – A Beautiful Theme for Businesses and Individuals WordPress
Chia sẻ Theme Blu v1.4 – A Beautiful Theme for Businesses and Individuals WordPress
DEMO AND DOWNLOAD
DEMO
DOWNLOAD
DOCUMENT
NONE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here