Chia Sẻ Theme Hogwords v1.0 – Education Center WordPress

Khi tạo một Website Giáo dục bằng WordPress, không thể không nhắc đến Hogwords. Một trong những gói Theme hỗ trợ tạo trang Education ( Giáo dục ) tốt nhất. Hỗ trợ chính của theme đúng với trọng tâm của nó về giáo dục. Có đầy đủ các tính năng hỗ trợ cho một trang web giáo dục đúng nghĩa.

Về tốc độ tải trang tương đối tốt cho cả deskstop và mobile.

Chia Sẻ Theme Hogwords v1.0 – Education Center WordPress
Chia Sẻ Theme Hogwords v1.0 – Education Center WordPress
DEMO AND DOWNLOAD
DEMO
DOWNLOAD
DOCUMENT
NONE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here