Master Popups v2.4.0 – WordPress Popup Plugin for Email Subscription

Master Popups v2.4.0 – WordPress Popup Plugin for Email Subscription là popup plugin mạnh mẽ nhất để tạo ra Modal Popups Notification Bars, Full Screen Popups, Slide-In popups and Inline & Widget Popups. Master Popups WP Plugin bao gồm hệ thống thu hút lượng người đăng kí lớn bằng Email vì vậy bạn có thể có được số lượng người đăng kí nhiều hơn và lưu trữ dữ liệu trực tiếp đến WordPress hoặc trong dịch vụ Email yêu thích của bạn như GetRespond, Mailchimp, v.v…

Chia Sẻ Master Popups v2.4.1 - WordPress Popup Plugin for Email Subscription Miễn Phí
Chia Sẻ Master Popups v2.4.0 – WordPress Popup Plugin for Email Subscription Miễn Phí

Một Số Hình Ảnh

 

DEMO AND DOWNLOAD
DEMO
DOWNLOAD
DOCUMENT
NONE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here