Các bạn có từng nghĩ đến việc mình có thể tự chọn màu cho Blockquote của mình để nó thêm sinh động hơn không?

Khiến blockquote của website trở nên sinh động hơn, bắt mắt hơn, dễ tiếp cận người dùng hơn với điều bạn chia sẻ đến họ cùng thứ lạ lẫm này nhé.
Tùy Chọn Màu Cho Blockquote Thêm Sinh Động

Hướng Dẫn Cài Đặt

Bước 1: Hãy thêm đoạn css bên dưới vào trước ]]></b:skin hoặc bên trong <style> nhé.
This is box title
.kutipan .blanter{background:#9C0C0C!important;overflow:hidden;position:relative;margin:.5rem 0 1rem;transition:all .4s ease-in-out;border-radius:2px;color:#fff;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);padding:20px} .gantiwarna{position:absolute;right:10px;bottom:-10px} .gantiwarna a{margin-right:5px;border:2px solid #fff;border-radius:100%;padding:12px;width:12px;height:12px;font-size:0} .kutipan{float:left;width:100%;margin-bottom:25px;position:relative;border-radius:2px;line-height:1.5} .kutipan i.fa{background:#9C0C0C;z-index:9;border:2px solid #fff;border-radius:100%;padding:10px;font-size:25px;color:#fff;position:absolute;top:-20px;left:-20px} .kutipan.merah .blanter,.merah,.kutipan.merah i.fa{background:#9C0C0C!important} .kutipan.biru .blanter,.biru,.kutipan.biru i.fa{background:#0c6d9c!important} .kutipan.cyan .blanter,.cyan,.kutipan.cyan i.fa{background:#0c9c81!important}

Bước 2: Thêm đoạn script bên dưới vào trước </body>

This is box title

<div class=’kutipan’>

<i class=”fa fa-quote-right” aria-hidden=”true”></i>

<div class=’blanter’>Dalam pandangan Bung Karno ada tiga semangat yang dibawa oleh Proklamasi Kemerdekaan kita. Yaitu: Semangat berjuang mati-matian yang penuh dengan idealisme. Semangat persatuan bulat mutlak yang tidak mengecualikan satu golongan pun. Semangat membangun dan mendirikan negara. Inilah api dari pada Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu.<br/>

<cite>~ Edy Suryadi</cite></div>

<div class=’blanter’>Kenapa dasar negara kita harus pancasila

Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beraneka ragam, aneka ragam sukunya, aneka ragam adat istiadat nya, aneka ragam cara mencari hidupnya dan beraneka ragam keyakinan / agamanya.

Oleh karena itu para Founding Father sudah bersepakat untuk menjadikan pancasila sebagai pemersatu bangsa, karena negara ini bukan milik satu kelompok tertentu, negara ini bukan milik agama tertentu, tapi negara ini adalah milik kita bersama bangsa Indonesia.<br/>

<cite>~ Ardiansyah Surahman</cite></div>

<div class=’gantiwarna’>

<a class=’merah’ href=’javascript:;’></a>

<a class=’biru’ href=’javascript:;’></a>

<a class=’cyan’ href=’javascript:;’></a>

</div>

</div>

Bước 3: Chỉ việc Save lại và kiểm tra thôi nào.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here