Sử dụng blogspot được một thời gian, sau khi tìm hiểu về giao diện cũng như hoạt động của blogspot các bạn sẽ cần phát triển cập nhật nhiều thứ cho website của mình để tăng độ SEO, tăng tốc độ INDEX bài viết của mình lên google, hay các công cụ tìm kiếm nhanh hơn.

Thiết Lập tệp Robots.txt chuẩn cho blogspot 2018

Và hôm nay, một trong những thứ quan trọng trong cho blogspot website của mình đó là Robots.txt. Vậy file

Robots.txt là gì?

Nói một cách ngắn gọn nhất Robots.txt là một dạng text đặc biệt không phải là HTML hay một loại nào khác. Nó giúp cho các webmaster linh hoạt hơn trong việc cho hay không cho bot của các công cụ tìm kiếm ( SE ) đánh chỉ mục(index) một khu vực nào đó trong website của bạn.

Và ở mục tiêu của bài viết này mình sẽ chia sẻ các bạn Tệp robots.txt có sẵn mới nhất có độ hoạt động tốt và đang được mình sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Hãy đến giao diện của bạn, đến Cài Đặt -> Tùy chọn tìm kiếm -> Robots.txt tùy chỉnh

Thiết Lập tệp Robots.txt chuẩn cho blogspot 2018

Bước 2: Hãy sao chép đoạn Code bên dưới và đặt vào trong mục Robots.txt tùy chỉnh ở bước 1 nhé.

User-agent: Mediapartners-Google

Disallow:

User-agent: *

Allow: /

Allow: /search/label/

Disallow: *max-results=*

Disallow: *archive.html

Disallow: *?m=0

Disallow: /search?*

Disallow: *?showComment=*

Disallow: *?spref=fb

Disallow: *?spref=tw

Disallow: *?spref=gp

Disallow: *?utm_source=*

Sitemap: ĐỊA CHỈ BLOG/feeds/posts/default?orderby=UPDATED

Sitemap: ĐỊA CHỈ BLOG/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

Ở mục ĐỊA CHỈ BLOG các bạn hãy đặt tên miền của mình nhé.
Đến đây là đã hoàn thành việc thiết lập Robots.txt cho blogspot rồi nhé. Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here