Breadcrumbs là một menu điều hướng thường nằm trên tiêu đề bài đăng của blog hoặc trang web. Nội dung của liên kết đến trang chủ hoặc trang chính được theo sau bởi nhãn và tiêu đề của bài đăng đã được mở. Breadcrumbs là khá quan trọng như là một yếu tố hỗ trợ trong blog, bởi vì với breadcrumbs chúng tôi có thể thông báo cho khách truy cập về các loại bài viết trong blog.

Lam The Nao De Cai DatBreadcrumbs SEO Friendly

 

Các Bước Để Thực Hiện Cài Đặt Breadcrumbs SEO Friendly

Bước 1: Các bạn đặt code bên dưới vào ]]></b:skin hoặc giữ nguyên <style></style> đặt trong <body>

This is box title
/* Breadcrumbs */

.breadcrumbs{padding:20px 30px;background:#fff;margin-bottom:20px}

.breadcrumbs a,.post-info a {color:#19abea;}

.breadcrumbs a:hover,.post-info a:hover {color:#454545;}

Bước 2: Tiếp theo, hãy tìm kiếm đoạn mã bên dưới nhé.

This is box title
<b:includable id=’main’ var=’top’>…</b:includable>

Bước 3: Sau đó, thêm mã đường dẫn HTML ngay bên dưới mã ở trên.

This is box title
<b:includable id=’breadcrumb’ var=’posts’>

<b:if cond=’data:blog.homepageUrl != data:blog.url’>

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>

<div class=’breadcrumbs’><span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=’tag’ title=’Home’>Home</a></span> / <span><data:blog.pageName/></span></div>

<b:else/>

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>

<!– Breadcrumb Untuk Halaman Pos –>

<b:loop values=’data:posts’ var=’post’>

<b:if cond=’data:post.labels’>

<div class=’breadcrumbs’>

Anda di sini : <span itemscope=” itemtype=’http://data-vocabulary.org/Breadcrumb’><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ itemprop=’url’ title=’Home’><span itemprop=’title’>Home</span></a></span>

<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>

/ <span itemscope=” itemtype=’http://data-vocabulary.org/Breadcrumb’><a expr:href=’data:label.url + &quot;?max-results=5&quot;’ expr:title=’data:label.name’ itemprop=’url’><span itemprop=’title’><data:label.name/></span></a></span>

</b:loop>

/ <span><data:post.title/></span>

</div>

<b:else/>

<div class=’breadcrumbs’><span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=’tag’ title=’Home’>Home</a></span> / <span>Without Label</span> / <span><data:post.title/></span></div>

</b:if>

</b:loop>

<b:else/>

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;archive&quot;’>

<!– Breadcrumb Untuk Label Search dan Search Pages –>

<div class=’breadcrumbs’>

<span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ title=’Home’>Home</a></span> / <span>Archived For <data:blog.pageName/></span>

</div>

<b:else/>

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>

<div class=’breadcrumbs’>

<b:if cond=’data:blog.pageName == &quot;&quot;’>

<span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ title=’Home’>Home</a></span> / <span>All Post</span>

<b:else/>

<span><a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ title=’Home’>Home</a></span> / <span><data:blog.pageName/></span>

</b:if>

</div>

</b:if>

</b:if>

</b:if>

</b:if>

</b:if>

</b:includable>

Bước 4: Lưu lại và kiểm tra

Lời Kết

Chúc Các Bạn Thành Công

Vietsub from arlinadzgn by howktech

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here