Cách Plugin Smart SEO Hoạt ĐộngPlugin này sẽ đọc mọi từ khóa trên blog, website của bạn. Ví dụ nếu bạn của tôi thêm từ SEO hoặc Blogger vào plugin, sau đó tự động mỗi từ sẽ chuyển thành một liên kết.

Cai Dat Plugin Smart SEO Hoat Dong Tren Blogspot

 

Hướng Dẫn Thực Hiện

 

Bước 1: Các bạn hãy vào chỉnh sửa html, tiếp đến hãy thêm đoạn script bên dưới vào trước </body>

This is box title
<script type=”text/javascript”>

function smartLink(){

this.keywdHref = new Object();

this.add = function(keyword, href){

if(keyword.substr(0,1) != &quot; &quot;){keyword = &quot; &quot; + keyword;}

this.keywdHref[keyword] =  href;

}

this.createAnchor = function(){

var objs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);

for(var i=0; i&lt;objs.length; i++){

var obj = objs[i];

if(obj.className.indexOf(&quot;post-body&quot;)&gt;-1){

var content = obj.innerHTML;

for(var keyword in this.keywdHref){

var href = this.keywdHref[keyword];

var newstr = content.replace(keyword, &quot;&lt;a href=&#39;&quot;+href+&quot;&#39;&gt;&quot;+keyword+&quot;&lt;/a&gt;&quot;, &quot;gi&quot;);

obj.innerHTML = newstr;

content = newstr;

}

}

}

}

this.startScript = function(){

var onLoad = window.onload;

window.onload = function(){

if(onLoad){onLoad();}

setTimeout(&quot;f.createAnchor()&quot;, 100);

}

}

}

</script>

<script type=”text/javascript”>

var f = new smartLink();

f.add(&quot;SEO&quot;, &quot;https://www.howktech.com/&quot;);

f.startScript();

</script>

Nếu bạn muốn plugin ở trên chỉ xuất hiện trên các trang bài đăng, vui lòng thêm các thẻ có điều kiện vào trang bài đăng cụ thể Tại Đây
Bước 2:
1. Trong mã ở trên, bạn có thể thêm một từ khóa khác bên dưới nó, ví dụ

This is box title
f.add(&quot;SEO&quot;, &quot;https://www.howktech.com/&quot;);

f.add(&quot;Template&quot;, &quot;https://www.howktech.com/&quot;);

f.add(&quot;Blogger&quot;, &quot;https://www.howktech.com/&quot;);

2. Bạn cũng có thể thêm từ để in đậm, ví dụ

f.add(&quot;&lt;b&gt;SEO&lt;/b&gt;&quot;, &quot;https://www.howktech.com/&quot;);

Sau các bước như trên bạn đã có thể cho Plugin Smart SEO hoạt động trên Blogspot của mình, hay nói đơn giản hơn là bạn tạo backlink thông minh cho blogspot của mình đã thành công bằng cách từ khóa trong script để tiện cho việc SEO.

Lời Kết

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết trên việt ngữ từ arlinadzgn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here