Giới Thiệu

Với Blogger, thẻ điều kiện đóng vai trò quan trọng là yếu tố k thể thiếu, hơn đó có thể là thẻ b:else, nó giúp bạn điều hướng website của mình tối ưu nhất. Vậy nên, vì một số nhu cần cho người cần mình xin chia sẻ các thẻ điều kiện cần thiết cho Blogspot.

Cac The Dieu Kien b:if Day Du Nhat Cho Blogspot

 

Những Thẻ Điều Kiện b:if Cơ Bản

1. Thẻ điều kiện cho trang chủ.

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>

2. Thẻ điều kiện cho trang chủ, trang arrive, trang search label.

<b:if cond=’data:blog.pageType == “index”‘>

3. Thẻ điều kiện cho bài viết

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>

4. Thẻ điều kiện cho trang tĩnh (page)

<b:if cond=’data:blog.pageType == “static_page”‘>

5. Thẻ điều kiện cho trang tìm kiếm

<b:if cond=’data:blog.searchQuery’>

6. Thẻ điều kiện trang Search Label:

<b:if cond=’data:blog.searchLabel’>

7. Thẻ điều kiện cho trang Search Label nhất định

<b:if cond=’data:blog.searchLabel == &quot;Tên nhãn&quot;’>

8. Thẻ điều kiện cho URL nhất định:

<b:if cond=’data:blog.url == “URL nhất định”‘>

9. Thẻ điều kiện cho bài đăng và trang tĩnh

<b:if cond=’data:blog.url == data:post.url’>

10. Thẻ điều kiện cho bài viết đầu tiên

<b:if cond=’data:post.isFirstPost’>

11. Thẻ điều kiện cho trang lỗi 404

<b:if cond=’data:blog.pageType == “error_page”‘>

12. Thẻ điều kiện cho mobile:

<b:if cond=’data:blog.pageType == “data:blog.isMobile”‘> 

 Những Thẻ Điều Kiện b:if Nâng Cao

1. Thẻ điều kiện khi bài viết có nhãn nào đó

<b:if cond=’data:post.labels any (l => l.name == “TÊN NHÃN”)’>

2. Thẻ điều kiện IN

<b:if cond=’data:blog.pageType in {“static_page”,”item”}’>
Nội dung chỉ hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

3. Thẻ điều kiện NOT IN

<b:if cond=’data:blog.pageType not in {“static_page”,”item”}’>
Nội dung không hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

4. Thẻ điều kiện AND

<b:if cond=’data:blog.pageType == “static_page” and data:blog.pageType == “item”‘>
Nội dung hiển thị Trang Tĩnh và Trang Bài Viết
</b:if>

5. Thẻ điều kiện OR

<b:if cond=’data:blog.pageType == “static_page” or data:blog.pageType == “item”‘>
Nội dung hiển thị hoặc Trang Tĩnh hoặc Trang Bài Viết
</b:if>

Lời Kết

Bên trên là tất cả các thẻ điều kiện đầy đủ mà mình sưu tập từ một số web khác nhé.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here