Thủ Thuật Khóa Mật Khẩu Thư Mục Máy Tính

Vì nhu cầu bảo mật thông tin của bạn, không muốn lộ ‘ Tài Liệu Mật ‘ của bạn ra khi cho người khác sử dụng máy tính của mình, hay bạn muốn cất giữ ‘ Tài Liệu Học Tập ‘ của mình trong một thư mục và khóa mật khẩu nó lại để không ai có thể vào coi bộ tài liệu, hay đồ lưu trữ cần bảo mật của mình. Đừng lo lắng, đây là một cách đặt mật khẩu cho thư mục của bạn và ẩn nó đi để người khác không thể vào thư mục của bạn chứ thứ bạn không muốn cho ai thấy.

Thu Thuat Khoa Mat Khau Thu Muc May Tinh - Dat Password Cho Folder

 

Cách Thực Hiện Khóa Mật Khẩu Thư Mục

Bước 1: Các bạn tạo một thư mục [ folder ] trống và vào thư mục đó. Tạo một text document bằng cái chuột phải chọn new, sau đó chọn text document.

Thu Thuat Khoa Mat Khau Thu Muc May Tinh - Dat Password Cho Folder
 
Bước 2: Sau đó, bạn bật text document đó lên và copy đoạn bên dưới dán vào
Thu Thuat Khoa Mat Khau Thu Muc May Tinh - Dat Password Cho Folder
This is box title
cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “Howktech Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “Howktech Locker”

attrib +h +s “Howktech Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== howktech goto FAIL

attrib -h -s “Howktech Locker”

ren “Howktech Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Chú ý: Dòng ” if NOT %pass%== howktech goto FAIL ” bạn sẽ thay đổi howktech bằng mật khẩu bạn muốn đặt.
Bước 3: Sau đó bạn lưu lại với tên Howktech Locker.bat rồi ấn Save nhé và ta sẽ được

Thu Thuat Khoa Mat Khau Thu Muc May Tinh - Dat Password Cho Folder
Tiếp theo, ta chạy file Howktech Locker.bat lên thấy xuất hiện lệnh và nhấn y đồng nghĩa với yes để thực hiện yêu cầu mà lệnh hỏi?
Thu Thuat Khoa Mat Khau Thu Muc May Tinh - Dat Password Cho FolderNhấn y( ở đây là trả lời yes cho câu hỏi). để thực hiện ẩn thư mục.
Sau đó bạn sẽ thấy thư mục Private biến mất. Đừng lo lắng bạn đã thực hiện ẩn thư mục. Lúc này sẽ không ai thấy để mà vào thư mục bạn được. Bạn muốn nó hiển thị lại để cất dữ liệu của bạn vào thư mục Private chỉ cần chạy file Howktech Locker.bat và nhập mật khẩu bạn đã đặt ở bước 2 rồi nhấn Enter
Thu Thuat Khoa Mat Khau Thu Muc May Tinh - Dat Password Cho Folder

Vậy là đã xong việc bạn là bỏ tài liệu mật của bạn vào trong thư mục Private để có thể dấu nó đi.

Lời Kết

Chúc các bạn thành công. Đây là một thủ thuật nhẹ tinh vi để người khác khi dùng máy tính của bạn không vào những thư mục bí mật của bạn được.

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here