Những Mẫu Button Animation Chất Cho Blog

Các bạn tìm kiếm những mẫu nút animation ( Button Animation ) cho blog của mình. Nhưng lại không vừa ý, không thích và cũng thể do quá nhiều không thể chọn được. Vậy nên, mình cũng xin

chia sẻ cho các bạn 12 mẫu buttion animation dưới đây mình cho rằng nó rất đẹp và chắc chắn bạn phải vừa ý.
12 Mau Button Animation Dep Va Chat Cho Blogspot
DEMO

Các Bước Thực Hiện Thêm Nút Button Animation

Bước 1: Các bạn thêm đoạn code bên dưới trước ]]></b:skin>

This is box title
.preserve-3d{transform-style:preserve-3d;-webkit-transform-style:preserve-3d}.back{width:33%;height:200px;float:left;background-color:#eeeeee;border:10px;border-color:#ffffff;border-style:solid;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;counter-increment:bc;padding:0 5px 5px 5px}.back:before{content:counter(bc) “_”;position:absolute;padding:10px}@media screen and (max-width:1260px){.back{width:50%}}@media screen and (max-width:840px){.back{width:100%}}.button_base{margin:0;border:0;font-size:18px;position:relative;top:50%;left:50%;margin-top:-25px;margin-left:-100px;width:200px;height:50px;text-align:center;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-user-select:none;cursor:default}.button_base:hover{cursor:pointer}.b01_simple_rollover{color:#000000;border:#000000 solid 1px;padding:10px;background-color:#ffffff}.b01_simple_rollover:hover{color:#ffffff;background-color:#000000}.b02_slide_in{overflow:hidden;border:#000000 solid 1px}.b02_slide_in div{position:absolute;text-align:center;width:100%;height:50px;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;padding:10px}.b02_slide_in div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#ffffff}.b02_slide_in div:nth-child(2){background-color:#000000;transition:top 0.1s ease;-webkit-transition:top 0.1s ease;-moz-transition:top 0.1s ease;top:-50px}.b02_slide_in div:nth-child(3){color:#ffffff;transition:opacity 0.1s ease;-webkit-transition:opacity 0.1s ease;-moz-transition:opacity 0.1s ease;opacity:0}.b02_slide_in:hover div:nth-child(2){top:0;transition:top 0.1s ease;-webkit-transition:top 0.1s ease;-moz-transition:top 0.1s ease}.b02_slide_in:hover div:nth-child(3){opacity:1;transition:opacity 0.1s ease;-webkit-transition:opacity 0.1s ease;-moz-transition:opacity 0.1s ease}.b03_skewed_slide_in{overflow:hidden;border:#000000 solid 1px}.b03_skewed_slide_in div{position:absolute;text-align:center;width:100%;height:50px;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;padding:10px}.b03_skewed_slide_in div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#ffffff}.b03_skewed_slide_in div:nth-child(2){background-color:#000000;width:230px;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:translate(-250px,0px) skewX(-30deg);-webkit-transform:translate(-250px,0px) skewX(-30deg);-moz-transform:translate(-250px,0px) skewX(-30deg)}.b03_skewed_slide_in div:nth-child(3){color:#ffffff;left:-200px;transition:left 0.2s ease;-webkit-transition:left 0.2s ease;-moz-transition:left 0.2s ease}.b03_skewed_slide_in:hover div:nth-child(2){transition:all 0.5s ease;-webkit-transition:all 0.5s ease;-moz-transition:all 0.5s ease;transform:translate(-15px,0px) skewX(-30deg);-webkit-transform:translate(-15px,0px) skewX(-30deg);-moz-transform:translate(-15px,0px) skewX(-30deg)}.b03_skewed_slide_in:hover div:nth-child(3){left:0;transition:left 0.30000000000000004s ease;-webkit-transition:left 0.30000000000000004s ease;-moz-transition:left 0.30000000000000004s ease}.b04_3d_tick{perspective:500px;-webkit-perspective:500px;-moz-perspective:500px;perspective-origin:center top;-webkit-perspective-origin:center top;-moz-perspective-origin:center top}.b04_3d_tick div{position:absolute;text-align:center;width:100%;height:50px;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;padding:10px;border:#000000 solid 1px}.b04_3d_tick div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#ffffff;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease}.b04_3d_tick div:nth-child(2){color:#ffffff;background-color:#000000;transform:rotateX(90deg);-webkit-transform:rotateX(90deg);-moz-transform:rotateX(90deg);transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform-origin:left top;-webkit-transform-origin:left top;-moz-transform-origin:left top}.b04_3d_tick:hover div:nth-child(1){transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;background-color:rgba(0,0,0,0.5)}.b04_3d_tick:hover div:nth-child(2){transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:rotateX(0deg);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg)}.b05_3d_roll{perspective:500px;-webkit-perspective:500px;-moz-perspective:500px}.b05_3d_roll div{position:absolute;text-align:center;width:100%;height:50px;padding:10px;border:#000000 solid 1px;pointer-events:none;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box}.b05_3d_roll div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#000000;transform:rotateX(90deg);-webkit-transform:rotateX(90deg);-moz-transform:rotateX(90deg);transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform-origin:50% 50% -25px;-webkit-transform-origin:50% 50% -25px;-moz-transform-origin:50% 50% -25px}.b05_3d_roll div:nth-child(2){color:#000000;background-color:#ffffff;transform:rotateX(0deg);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg);transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform-origin:50% 50% -25px;-webkit-transform-origin:50% 50% -25px;-moz-transform-origin:50% 50% -25px}.b05_3d_roll:hover div:nth-child(1){color:#ffffff;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:rotateX(0deg);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg)}.b05_3d_roll:hover div:nth-child(2){background-color:#000000;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:rotateX(-90deg);-webkit-transform:rotateX(-90deg);-moz-transform:rotateX(-90deg)}.b06_3d_swap{perspective:500px;-webkit-perspective:500px;-moz-perspective:500px;transform-style:preserve-3d;-webkit-transform-style:preserve-3d}.b06_3d_swap div{position:absolute;text-align:center;width:100%;height:50px;padding:10px;border:#000000 solid 1px;pointer-events:none;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box}.b06_3d_swap div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#ffffff;transform:translateZ(0px);-webkit-transform:translateZ(0px);-moz-transform:translateZ(0px);transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform-origin:50% 50% -25px;-webkit-transform-origin:50% 50% -25px;-moz-transform-origin:50% 50% -25px}.b06_3d_swap div:nth-child(2){color:#ffffff;background-color:#000000;transform:rotateX(90deg);-webkit-transform:rotateX(90deg);-moz-transform:rotateX(90deg);transition:all 0.2s ease 0.05s;-webkit-transition:all 0.2s ease 0.05s;-moz-transition:all 0.2s ease 0.05s;transform-origin:50% 50% -25px;-webkit-transform-origin:50% 50% -25px;-moz-transform-origin:50% 50% -25px}.b06_3d_swap:hover div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#808080;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:translateZ(-200px);-webkit-transform:translateZ(-200px);-moz-transform:translateZ(-200px)}.b06_3d_swap:hover div:nth-child(2){color:#ffffff;transition:all 0.2s ease 0.05s;-webkit-transition:all 0.2s ease 0.05s;-moz-transition:all 0.2s ease 0.05s;transform:rotateX(0deg);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg)}.b07_3d_double_roll{perspective:500px;-webkit-perspective:500px;-moz-perspective:500px;transform-style:preserve-3d;-webkit-transform-style:preserve-3d}.b07_3d_double_roll div{position:absolute;text-align:center;padding:10px;border:#000000 solid 1px;pointer-events:none;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box}.b07_3d_double_roll div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#ffffff;z-index:0;width:100%;height:50px;clip:rect(0px,100px,50px,0px);position:absolute;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:rotateX(0deg);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg);transform-origin:50% 50% -25px;-webkit-transform-origin:50% 50% -25px;-moz-transform-origin:50% 50% -25px}.b07_3d_double_roll div:nth-child(2){color:#000000;background-color:#000000;z-index:-1;width:100%;height:50px;clip:rect(0px,100px,50px,0px);position:absolute;transform:rotateX(90deg);-webkit-transform:rotateX(90deg);-moz-transform:rotateX(90deg);transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform-origin:50% 50% -25px;-webkit-transform-origin:50% 50% -25px;-moz-transform-origin:50% 50% -25px}.b07_3d_double_roll div:nth-child(3){color:#000000;background-color:#ffffff;z-index:0;width:100%;height:50px;clip:rect(0px,200px,50px,100px);position:absolute;transition:all 0.2s ease 0.1s;-webkit-transition:all 0.2s ease 0.1s;-moz-transition:all 0.2s ease 0.1s;transform:rotateX(0deg);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg);transform-origin:50% 50% -25px;-webkit-transform-origin:50% 50% -25px;-moz-transform-origin:50% 50% -25px}.b07_3d_double_roll div:nth-child(4){color:#000000;background-color:#000000;z-index:-1;width:100%;height:50px;clip:rect(0px,200px,50px,100px);position:absolute;transform:rotateX(-90deg);-webkit-transform:rotateX(-90deg);-moz-transform:rotateX(-90deg);transition:all 0.2s ease 0.1s;-webkit-transition:all 0.2s ease 0.1s;-moz-transition:all 0.2s ease 0.1s;transform-origin:50% 50% -25px;-webkit-transform-origin:50% 50% -25px;-moz-transform-origin:50% 50% -25px}.b07_3d_double_roll:hover div:nth-child(1){background-color:#000000;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:rotateX(-90deg);-webkit-transform:rotateX(-90deg);-moz-transform:rotateX(-90deg)}.b07_3d_double_roll:hover div:nth-child(2){color:#ffffff;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:rotateX(0deg);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg)}.b07_3d_double_roll:hover div:nth-child(3){background-color:#000000;transition:all 0.2s ease 0.1s;-webkit-transition:all 0.2s ease 0.1s;-moz-transition:all 0.2s ease 0.1s;transform:rotateX(90deg);-webkit-transform:rotateX(90deg);-moz-transform:rotateX(90deg)}.b07_3d_double_roll:hover div:nth-child(4){color:#ffffff;transition:all 0.2s ease 0.1s;-webkit-transition:all 0.2s ease 0.1s;-moz-transition:all 0.2s ease 0.1s;transform:rotateX(0deg);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg)}.b08_3d_pushback{perspective:500px;-webkit-perspective:500px;-moz-perspective:500px;transform-style:preserve-3d;-webkit-transform-style:preserve-3d}.b08_3d_pushback div{position:absolute;text-align:center;width:100%;height:50px;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;pointer-events:none;padding:10px;border:#000000 solid 1px}.b08_3d_pushback div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#ffffff;transform:rotateX(0deg) translateZ(0px);-webkit-transform:rotateX(0deg) translateZ(0px);-moz-transform:rotateX(0deg) translateZ(0px);transform-origin:50% 50%;-webkit-transform-origin:50% 50%;-moz-transform-origin:50% 50%;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease}.b08_3d_pushback div:nth-child(2){color:#ffffff;background-color:#000000;transform:rotateX(-179.5deg) translateZ(1px);-webkit-transform:rotateX(-179.5deg) translateZ(1px);-moz-transform:rotateX(-179.5deg) translateZ(1px);transform-origin:50% 50%;-webkit-transform-origin:50% 50%;-moz-transform-origin:50% 50%;transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease}.b08_3d_pushback:hover div:nth-child(1){transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:rotateX(179.5deg);-webkit-transform:rotateX(179.5deg);-moz-transform:rotateX(179.5deg)}.b08_3d_pushback:hover div:nth-child(2){transition:all 0.2s ease;-webkit-transition:all 0.2s ease;-moz-transition:all 0.2s ease;transform:rotateX(0deg) rotateY(0deg) translateZ(1px);-webkit-transform:rotateX(0deg) rotateY(0deg) translateZ(1px);-moz-transform:rotateX(0deg) rotateY(0deg) translateZ(1px)}.b09_electric{color:#000000;background-color:#ffffff;border:#000000 solid 1px;padding:10px;transition:all 0.1s ease;-webkit-transition:all 0.1s ease;-moz-transition:all 0.1s ease}.b09_electric:hover{color:#ffffff;background-color:#000000;animation:b09_electric_blinkIn 0.1s step-end 0 2;-webkit-animation:b09_electric_blinkIn 0.1s step-end 0 2;-moz-animation:b09_electric_blinkIn 0.1s step-end 0 2;transition:all 0.2s ease 0.2s;-webkit-transition:all 0.2s ease 0.2s;-moz-transition:all 0.2s ease 0.2s}@-webkit-keyframes b09_electric_blinkIn{from,to{background-color:#f8f8f8;color:#080808}50%{background-color:#ffffff;color:#000000}}@-moz-keyframes b09_electric_blinkIn{from,to{background-color:#f8f8f8;color:#080808}50%{background-color:#ffffff;color:#000000}}.b10_tveffect div{position:absolute;text-align:center;width:100%;height:50px;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box}.b10_tveffect div:nth-child(1){color:#000000;background-color:#ffffff;-webkit-transition:all 0.1s ease;padding:10px;border:#000000 solid 1px}.b10_tveffect div:nth-child(2){overflow:hidden}.b10_tveffect div:nth-child(2) div{position:absolute;text-align:center;width:100%;height:50px;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;padding:10px;border:#000000 hidden 1px}.b10_tveffect div:nth-child(2) div:nth-child(1){color:rgba(200,120,120,0.8);opacity:0;background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAGCAYAAAAL+1RLAAAAF0lEQVQIW2NkwAIYgWKS6OIgQQxAoUoAE4AAUnD/0ugAAAAASUVORK5CYII=) repeat}.b10_tveffect div:nth-child(2) div:nth-child(2){color:rgba(120,200,120,0.8);opacity:0;background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAGCAYAAAAL+1RLAAAAF0lEQVQIW2NkwAIYgWKS6OIgQQxAoUoAE4AAUnD/0ugAAAAASUVORK5CYII=) repeat}.b10_tveffect div:nth-child(2) div:nth-child(3){color:rgba(120,120,200,0.8);opacity:0;background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAGCAYAAAAL+1RLAAAAF0lEQVQIW2NkwAIYgWKS6OIgQQxAoUoAE4AAUnD/0ugAAAAASUVORK5CYII=) repeat}.b10_tveffect:hover div:nth-child(1){color:#ffffff;background-color:#000000;transition:color 0s ease;-webkit-transition:color 0s ease;-moz-transition:color 0s ease;transition:background-color 0.3s ease 0.2s;-webkit-transition:background-color 0.3s ease 0.2s;-moz-transition:background-color 0.3s ease 0.2s}.b10_tveffect:hover div:nth-child(2) div:nth-child(1){animation:b10_tveffect_red 0.25s linear;-webkit-animation:b10_tveffect_red 0.25s linear;-moz-animation:b10_tveffect_red 0.25s linear}.b10_tveffect:hover div:nth-child(2) div:nth-child(2){animation:b10_tveffect_green 0.25s linear;-webkit-animation:b10_tveffect_green 0.25s linear;-moz-animation:b10_tveffect_green 0.25s linear}.b10_tveffect:hover div:nth-child(2) div:nth-child(3){animation:b10_tveffect_blue 0.25s linear;-webkit-animation:b10_tveffect_blue 0.25s linear;-moz-animation:b10_tveffect_blue 0.25s linear}@-webkit-keyframes b10_tveffect_red{from,to{opacity:0}25%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.8,1.6) translate(-10px,3px) skewX(30deg)}50%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.5,1.2) translate(20px,6px) skewX(5deg)}75%{opacity:1;-webkit-transform:scale(0.9,1.8) translate(-16px,-1px) skewX(-20deg)}}@-webkit-keyframes b10_tveffect_green{from,to{opacity:0}25%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.3,1.5) translate(3px,6px) skewX(25deg)}50%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.6,1.1) translate(-16px,-5px) skewX(-15deg)}75%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1,1.8) translate(18px,4px) skewX(15deg)}}@-webkit-keyframes b10_tveffect_blue{from,to{opacity:0}25%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.2,1.4) translate(-10px,-3px) skewX(-25deg)}50%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.9,1.1) translate(16px,3px) skewX(5deg)}75%{opacity:1;-webkit-transform:scale(1.3,2) translate(-30px,-3px) skewX(20deg)}}@-moz-keyframes b10_tveffect_red{from,to{opacity:0}25%{opacity:1;transform:scale(1.8,1.6) translate(-10px,3px) skewX(30deg)}50%{opacity:1;transform:scale(1.5,1.2) translate(20px,6px) skewX(5deg)}75%{opacity:1;transform:scale(0.9,1.8) translate(-16px,-1px) skewX(-20deg)}}@-moz-keyframes b10_tveffect_green{from,to{opacity:0}25%{opacity:1;transform:scale(1.3,1.5) translate(3px,6px) skewX(25deg)}50%{opacity:1;transform:scale(1.6,1.1) translate(-16px,-5px) skewX(-15deg)}75%{opacity:1;transform:scale(1,1.8) translate(18px,4px) skewX(15deg)}}@-moz-keyframes b10_tveffect_blue{from,to{opacity:0}25%{opacity:1;transform:scale(1.2,1.4) translate(-10px,-3px) skewX(-25deg)}50%{opacity:1;transform:scale(1.9,1.1) translate(16px,3px) skewX(5deg)}75%{opacity:1;transform:scale(1.3,2) translate(-30px,-3px) skewX(20deg)}}.b11_3d_jumpback{perspective:500px;-webkit-perspective:500px;-moz-perspective:500px}.b11_3d_jumpback div{color:#000000;background-color:#ffffff;border:#000000 solid 1px;padding:10px;position:absolute;width:100%;height:100%;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box}.b11_3d_jumpback:hover div{color:#ffffff;background-color:#000000;animation:b11_3d_jump 0.3s ease-out;-webkit-animation:b11_3d_jump 0.3s ease-out;-moz-animation:b11_3d_jump 0.3s ease-out;animation-fill-mode:forwards;-webkit-animation-fill-mode:forwards;-moz-animation-fill-mode:forwards}@-webkit-keyframes b11_3d_jump{from{transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);-webkit-transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);-moz-transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);background-color:#ffffff;color:#000000}49.99%{transform:translateZ(100px) rotateX(90deg);-webkit-transform:translateZ(100px) rotateX(90deg);-moz-transform:translateZ(100px) rotateX(90deg);background-color:#808080;color:#000000}50.00%{transform:translateZ(100px) rotateX(-90deg);-webkit-transform:translateZ(100px) rotateX(-90deg);-moz-transform:translateZ(100px) rotateX(-90deg);background-color:#000000;color:#808080}to{transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);-webkit-transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);-moz-transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);background-color:#000000;color:#ffffff}}@-moz-keyframes b11_3d_jump{from{transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);-webkit-transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);-moz-transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);background-color:#ffffff;color:#000000}49.99%{transform:translateZ(100px) rotateX(90deg);-webkit-transform:translateZ(100px) rotateX(90deg);-moz-transform:translateZ(100px) rotateX(90deg);background-color:#808080;color:#000000}50.00%{transform:translateZ(100px) rotateX(-90deg);-webkit-transform:translateZ(100px) rotateX(-90deg);-moz-transform:translateZ(100px) rotateX(-90deg);background-color:#000000;color:#808080}to{transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);-webkit-transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);-moz-transform:translateZ(0px) rotateX(0deg);background-color:#000000;color:#ffffff}}.b12_3d_glitch{overflow:hidden;width:200px;height:51px}.b12_3d_glitch div{padding:10px;position:absolute;text-align:center;box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;width:200px;height:50px}.b12_3d_glitch div:nth-child(1){background-color:#ffffff;top:1px;left:0;border:#000000 solid 1px}.b12_3d_glitch div:nth-child(2){color:#000000;left:-100px;top:2px;width:400px;height:50px}.b12_3d_glitch:hover div:nth-child(1){animation:b12_3d_glitch_bg 0.3s linear;-webkit-animation:b12_3d_glitch_bg 0.3s linear;-moz-animation:b12_3d_glitch_bg 0.3s linear;animation-fill-mode:forwards;-webkit-animation-fill-mode:forwards;-moz-animation-fill-mode:forwards}.b12_3d_glitch:hover div:nth-child(2){color:#000000;animation:b12_3d_glitch 0.3s linear;-webkit-animation:b12_3d_glitch 0.3s linear;-moz-animation:b12_3d_glitch 0.3s linear;animation-fill-mode:forwards;-webkit-animation-fill-mode:forwards;-moz-animation-fill-mode:forwards;background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUAAAAGCAYAAAAL+1RLAAAAF0lEQVQIW2NkwAIYgWKS6OIgQQxAoUoAE4AAUnD/0ugAAAAASUVORK5CYII=) repeat}@-webkit-keyframes b12_3d_glitch_bg{49.00%{background-color:#ffffff}50.00%{background-color:#000000}to{background-color:#000000}}@-webkit-keyframes b12_3d_glitch{from{transform:skewX(0deg);-webkit-transform:skewX(0deg);-moz-transform:skewX(0deg);color:#000000}25.00%{transform:skewX(80deg);-webkit-transform:skewX(80deg);-moz-transform:skewX(80deg);color:#000000}75.00%{transform:skewX(-20deg);-webkit-transform:skewX(-20deg);-moz-transform:skewX(-20deg);color:#ffffff}90.00%{transform:skewX(0deg);-webkit-transform:skewX(0deg);-moz-transform:skewX(0deg);color:#ffffff}to{transform:skewX(0deg);-webkit-transform:skewX(0deg);-moz-transform:skewX(0deg);color:#ffffff}}@-moz-keyframes b12_3d_glitch_bg{49.00%{background-color:#ffffff}50.00%{background-color:#000000}to{background-color:#000000}}@-moz-keyframes b12_3d_glitch{from{transform:skewX(0deg);-webkit-transform:skewX(0deg);-moz-transform:skewX(0deg);color:#000000}25.00%{transform:skewX(80deg);-webkit-transform:skewX(80deg);-moz-transform:skewX(80deg);color:#000000}75.00%{transform:skewX(-20deg);-webkit-transform:skewX(-20deg);-moz-transform:skewX(-20deg);color:#ffffff}90.00%{transform:skewX(0deg);-webkit-transform:skewX(0deg);-moz-transform:skewX(0deg);color:#ffffff}to{transform:skewX(0deg);-webkit-transform:skewX(0deg);-moz-transform:skewX(0deg);color:#ffffff}}

 Bước 2: Các bạn hãy chọn lựa các <div> bên dưới và thêm nó vào vị trí cần hiển thị trong bài viết của bạn

This is box title
<div class=”back”>

<div class=”button_base b01_simple_rollover”>

Howktech</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b02_slide_in”>

<div>

Howktech</div>

<div>

</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b03_skewed_slide_in”>

<div>

Howktech</div>

<div>

</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b04_3d_tick”>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b05_3d_roll”>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b06_3d_swap”>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b07_3d_double_roll”>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b08_3d_pushback”>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b09_electric”>

Howktech</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b10_tveffect”>

<div>

Howktech</div>

<div>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b11_3d_jumpback”>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

<div class=”back”>

<div class=”button_base b12_3d_glitch”>

<div>

</div>

<div>

Howktech</div>

</div>

</div>

Bước 3: Các bạn lưu template lại và kiểm tra

Các Công Cụ Hỗ Trợ SEO Blog Tốt Nhất:

Xem Ngay

Chúc Các Bạn Thành Công

Hãy Ghé Thăm Các Bài Đăng Khác Của Howktech Bạn Nhé

Từ khóa: nút button animation đẹp, nút download đẹp, tạo nút download chất và đẹp

Theo vforum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here